Jakob Linaa Jensen

Jakob Linaa Jensen

Forsker. Forfatter. Foredragsholder. Globetrotter.

DanmarkRejser

Vandretur i Nationalpark Thy

I april 2021 kom jeg omsider på vandretur i Nationalpark Thy. Jeg har været der flere gange i bil, da en god ven bor i nærheden, men nu skulle jeg for alvor ud at mærke den unikke natur.

Dag 1 – Tved Klitplantage og Hanstholm Vildtreservat

Første dag startede i Tved Klitplantage, hvor jeg parkerede bilen og gik ad Soldatervejen dybt ind i nationalparken mod Hanstholm Vildtreservat. Det var en fin tur i foråret mellem nåletræer og mospuder. Ikke en vind rørte sig, og anemonerne tittede frem i skovbunden. Jeg læssede mine ting af på shelterpladsen i Sårup, hvor en ældre vennegruppe holdt fødselsdag, og jeg blev budt på krondyrkølle og lagkage. Mæt og glad vandrede jeg nu mod syd, indtil jeg kom til Isbjerg, en høj morænebakke, der falder stejlt ned mod Nors Sø, og hvorfra der er den dejligste udsigt. Herfra gik det dybt ind i klitplantagen, før dagen sluttede af sammen med min gymnasiekammerat Peter. I skumringen lå vi med udsigt over vildtreservatet og så flere hundrede krondyr, der kom ud af deres dagsskjul på skovene og ud i det åbne land. På klitterne i det fjerne stod hannerne og udstødte deres karakteristiske brunstbrøl. en dejlig dag sluttede med bål ved shelteret og Stauning Whisky under stjernerne.

Dag 2 – Nors Sø og Vandet Sø

Anden dag startede med morgenmad hos min kammerat, inden jeg kørte ned til bredden af Nors Sø. Her ligger en stor picnicplads, og jeg vandrede nu langs søen med sivskove og kvidrende fugle i forårshumør. I et udsigtstårn har man den dejligste udsigt over området, inden turen atter går ind i skoven. Jeg vandrede nu gennem en typisk nåleskov med små søer. Alt var grønt i grønt. Efter et par timer gennem Vilsbøl Klitplantage nåede jeg Vandet Sø, som er større men mindre tilgængelig med sivskove og mudderbanker langs søens bred. Tilbage nordpå spiste jeg frokost i en lysning, inden turen atter gik mod Nors Sø og min ventende bil. Efter 18 km den første dag og 14 den anden, var den store is i Klitmøller mere end velfortjent.

FAKTA: der er masser af vandreruter og oplevelser i Nationalpark Thy. Disse to ruter er nogle af de mest populære, men man kan også gå den 67 km lange rute ad Vestkyststien fra nord til syd i parken, ret tæt på havet. Der er offentlig transport til Thisted, Klitmøller, Hanstholm og Vester Vandet. Men mest tilgængelig er parken i egen bil eller på cykel.

Skriv et svar