Jakob Linaa Jensen

Jakob Linaa Jensen

Forsker. Forfatter. Foredragsholder. Globetrotter.

Politik

Lilli Gyldenkilde

er død, 67 år. Hermed mister dansk politik en af sine mest ærlige og redelige personligheder. Lilli Gyldenkilde har altid konsekvent kæmpet mod uretten og for de svage i samfundet. Hun tog udgangspunkt i egne holdninger og gik ikke på kompromis overfor partiprogrammer og doktriner. Med hendes død forsvinder en af de sidste politikere, der konsekvent stiller kritisk spørgsmålstegn ved den førte politik og som kæmpede for, hvad hun havde kært. Æret være hendes minde!

Se nekrolog: http://www.dr.dk/nyheder/politik/article.jhtml?articleID=113027

Skriv et svar